Het bestuur van de J.W. Ooms Stichting zoekt ter versterking van haar activiteiten.

Een medewerker m/v als beheerder van haar archief en de coördinatie van het organiseren van exposities.

Zijn/haar taken zullen voornamelijk betrekking hebben op het up to date houden van ons archief in Arkel en het leiding geven aan het samenstellen, inrichten en organiseren van tijdelijke en permanente exposities, die in De Oomskamer van Het Voorhuis in Bleskensgraaf zijn.

Bent u geïnteresseerd in literatuur in het algemeen en de werken van streekromanschrijver J.W. Ooms dan nodigen wij u uit dit per brief of e-mail aan ons kenbaar te maken, waarna wij u graag zullen uitnodigen voor een oriënterend gesprek.

Deze boeiende en uitdagende functie wordt vervuld op vrijwillige basis.

Wij verzoeken u vriendelijk van uw belangstelling blijk te geven aan onderstaand contactadres.

Bestuur van de J.W. Ooms Stichting