Veelvuldig worden boeken en schilderijen van J.W. Ooms aan de J.W. Ooms Stichting aangeboden. Deze worden in dank aanvaard, geregistreerd, zonodig gerestaureerd en in het archief opgeslagen.

Mocht u in het bezit hiervan zijn en geen verdere interesse erin hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat en een afspraak maken om deze op te halen.

Voor sommige originele werken is een kleine vergoeding bespreekbaar.
Recent is van een anonieme gever ontvangen het schilderij Zwanen boven de Giessen, gemaakt door Jo Ooms in 1968. Klik op de Tab Schilderijen om er meer over te ontdekken. Van een eveneens anonieme gulle gever is door bestuurslid Jan Boele een aantal boeken van JW Ooms ontvangen, waarvoor hartelijk dank.