Veelvuldig worden boeken en schilderijen van J.W. Ooms aan de J.W. Ooms Stichting aangeboden. Deze worden in dank aanvaard, geregistreerd, zonodig gerestaureerd en in het archief opgeslagen.

Mocht u in het bezit hiervan zijn en geen verdere interesse erin hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat en een afspraak maken om deze op te halen.

Voor sommige originele werken is een kleine vergoeding bespreekbaar.
Het laatst ontvangen schilderij was een geschenk van mevrouw Vos uit Baarn. Klik op de Tab Schilderijen om er meer over te ontdekken.