Veelvuldig worden boeken en schilderijen van J.W. Ooms aan de J.W. Ooms Stichting aangeboden. Deze worden in dank aanvaard, geregistreerd, zonodig gerestaureerd en in het archief opgeslagen.

Mocht u in het bezit hiervan zijn en geen verdere interesse erin hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat en een afspraak maken om deze op te halen.

Voor sommige originele werken is een kleine vergoeding bespreekbaar.